Publicație online independentă, pusă pe picioare de tineri pasionați de scris, de  jurnalism, tineri ce doresc să informeze corect, să-și spună părerile, să facă auzite informațiile importante din județul Timiș, din țară, din străinătate.

Cei ce scriu, cei ce vor să informeze corect, niciodată nu trebuie să se înscrie în vreun partid politic. Mulți jurnaliști au picat în plasa partidelor politice. Avem atâtea exemple de așa-ziși jurnaliști ce au intrat în politică, după ce au făcut ce au zis politicienii influenți, după ce au dezinformat, după ce au manipulat.

Nu suntem împotriva nimănui, suntem de partea adevărului. Credem în libertatea de exprimare, credem într-un viitor mai bun.